Thursday, December 11, 2008

Tubig ng buhay

malalim, malayo ang pinanggagalingan
mga patak mula sa hamog ng mga dahon
nananaluytoy sa bawa't sanga
tinatahak lahat ng daan

dumaan, pilit na kumawala sa lahat ng balakid
kahit pa ang mundong baligtad
kahit pa ang disyertong uhaw
sa bagyo at tagtuyot... tuloy ang agos

bukal... batis ng pag-ibig...
hindi ang sandaling init lang ng araw
hindi ang sangga ng anumang hadlang
ang sisikil sa tubig ng buhay....

No comments: