Wednesday, December 17, 2008

Kailan

Ilang dahon na ng buhay ang mga nalagas
Nabibilang na lang ang ilan pang pagsibol na darating
Bakit parang hinahabol ang pagdaan ng mga araw
Bakit laging parang kulang ang mga sandali

Kailan magkikita ang mga sikat ng ating araw
Kailan natin aakyatin ang mga pangarap sa iisang hakbang
Kailan magsasabay ang mga kamay ng ating mga oras
Kailan tatanawin ang paglubog ng iisang buwan
Kailan mararating ang tinatahak na sinasagwan ng pinag-isang mga kamay

1 comment:

Mel Alarilla said...

Hi Josie,
Here’s greeting you the very best of the Christmas season. May the Lord shower you and your family with countless blessings this coming year. Thanks for joining Filipinos Unite!!! God bless you and your loved ones always.

Mel Alarilla of Filipinos Unite!!!