Friday, December 26, 2008

Christmas

The special present I got on Christmas...

"Sabi mo Pasko na naman, para sa walang pagkakupas na Pasko at walang hangganang Pag-ibig".

2 comments:

something purple said...

awww those flowers are precious :)

have a good 2009 jo :)

Jo said...

Thanks Em! you have a bright and happy 2009 too!