Saturday, December 27, 2008

damong ligaw

payak na mga pangarap
mababaw na kaligayahan
buhay na pinagtibay ng hirap
tinangay ng buhawi ng pangangailangan
parang isang damong ligaw
walang mga kamay sa binhi'y nag-ingat
nagpasalin salin sa mga hangin
tumayo sa sariling ugat
umamot ng mga hamog sa gabi
kahit sa gitna ng hirap
pinilit mag-usbong ng bulaklak
upang umakit ng mga mata
kailan may maglilinang
kailan paligid ay babakuran
upang hindi na muling bunutin
ng mga mapagkunwaring mga kamay...

No comments: