Saturday, January 24, 2009

walang anino

madilim ang gabi
walang maapuhap na anino
sa malamlam na liwanag ng buwan
tinatanaw ang dating tahanan
na pinanawan ng pagmamahal
paalam mga taon ng pagpapagal
na ginugol sa iba't-ibang lugar
paalam sa mga pangarap
na binuo sa gitna ng gumigiting pawis

hahagilapin panibagong bintana sa dilim

1 comment:

penny said...

lovely :) unang basa ko e 'animo'sa halip na 'anino'. naduduling na ga?