Friday, January 2, 2009

daing

araw, oras, mga sandaling
tahak ang daan ng pagod na mundo
balakid hindi maubos
sinubok lahat ng pagkatao
katawan, isip, at damdaming hapo
sa paglubog ng araw isusuko

ipagpatawad mga munting hinaing
amot ng ligaya laging daing
ito'y mga paraan ng pagmumulat
ng saysay ng maigsing buhay
dinggin, damhin, angkinin
katawang takot manimdim

No comments: