Saturday, January 17, 2009

Huwag

mga mumunting pangarap
sa ga-mundong pagitan
pusong pinipilit tumugon
sa mga lunggating naguumalpas
pag-ibig na tumatawid
sa malayong karagatan
alipin ng pangamba ng pag-iisa
ipagpatawad
mga bagay na hinakbangan
mga sansalang sinalag
mas nanaising bigkasin paalam
huwag lamang makitang nasasaktan
pag-ibig ng buhay

No comments: