Friday, January 2, 2009

musmos

nag-iisip din ba ang mga kalabaw?
kaya bang hawakan ang hangin?
bakit walang pakpak na katulad ng mga ibon?
masarap kayang humiga sa mga ulap?

mga tanong nung ako'y bata pa
habang nakahiga sa mga latag ng diyami
habang nag-iisip, nangangarap nung ang diwa'y
di pa nasasaling ng mga karanasan

bakit hindi nag-iisip ang mga hunghang?
bakit hindi mo tinupad ang iyong mga pangako?
bakit hindi ko maabut-abot ang mga pangarap?
bakit nag-iisa sa pagtulog?

Ah mga nagdaang taon... masdan mo ang mga bagong tanong

No comments: