Saturday, November 29, 2008

Salita

ang mga bawa't kataga..
ang mga bawa't titik..
parang may mga kamay na magkakahawak
kumakaway-kaway, kumukumpay-kumpay...

walang mga mukha,
walang mga kulay
payak na mga linya na
umiikot-ikot, lumiliko-liko..

walang bibig, ngunit nagsusumigaw
bakit dulot mo
salok ng mga galak, halakhak,
magminsa'y mga lungkot, luha

tahimik... gusto kong magisip...

No comments: