Wednesday, November 19, 2008

Isang Mahabang Usapan

Ang dami dami nating napagusapan, umikot sa iba't-ibang bagay, nguni't ang bawa't salita, diwang pinagusapan ay magkakatugma, magkakarelasyon.

Umusad ang tinakbo ng pinagusapan dahil mismo sa magkakaugnay ang bawa't aspeto ng buhay.

Lumabas din ang mga maliliit na bagay na dati ay ni hindi ko pinagtutuunan ng pansin. At kailangang aminin ko na nahihiya ako sa kapayakan, sa walang katuturan ng mga ito... parang masamang hangin na ikinasasakit ng tiyan na kailangang ilabas, pero hindi sa presenya ng ibang tao! Ipagpaumanhin po.

Ah isang buntung-hininga... na ang nasa isip ay nakita mo na ang halos lahat ng aspeto ko sa buhay, kasama na ang bawat kahinaan ko.

No comments: