Tuesday, July 6, 2010

Tuloy pa rin

tuloy pa rin

masalimuot na daan ng pamumuhay
tahak dawag na hinaharap sa paghahanapbuhay
hinahagilap lakas sa bawa't pag gising
inaabot mataas na talas ng pag iisip
nakikibaka sa lahat ng gawain at
nakikitungo sa mandi'y mga asong
nag-aagawan sa iisang buto

buhat iba pang tungkuling nakaatang sa balikat
sali-salikop tatlong buhay na iniluwal
pusod na waring walang pagkaputol, gupit, hila, gupit
naririnig mga salitang alingawngaw ng sariling bibig
sinasalamin mga pira pirasong bahagi ng kinagisnan
laging hindi sapat, laging kulang

sa pag-iisa...
muli't muli'y sumasalok ng lakas
na galing sa bukal ng pag-ibig
ang pangakong buhay sa bawa't bukas
tuloy pa rin...

No comments: