Monday, March 7, 2011

Kuliglig

narinig na naman kitang muli
malamyong huni ng kuliglig
saan ka dinala ng tag-araw?
saan ka ipinadpad ng iyong uhaw?

naghihintay ka na naman sigurong muli
ng mga mahahalagang patak
na siyang titighaw sa namimitak na lupa
na siyang bubuhay sa mga tigang na dahon

at ikaw'y muling aawit
muling iindak, magpapalipat lipat
tatahak sa iba't ibang dahon
tatawag ng kaniig

at aking muling maririnig
malamyos mong huni
malamyos niyang huni
malamyos ninyong mga huni
sa aking pagdirimdim

2 comments:

Mercy said...

ako ay labis na napaiyak, sapagkat ako ay nakaramdam ng matinding kalungkutan, oh kuliglig ng buhay ko, saan ba kita matatagpuan.. :(

Toyin O. said...

Nice looking blog:)