Wednesday, May 12, 2010

Ina


Siya ang tumanggap ng tungkuling magbigay buhay
kalakip ng pagbingit ng sariling kaligtasan

Siya ang hindi natutulog sa mga gabing may karamdaman
Siya ang nagpaparaya ng mga subo ng pagkain
Siya ang may ari ng huling mga matang pumipikit sa gabi
Siya ang may ari ng mga tuhod na nakaluhod, taimtim na nagdarasal
Siya ang humihiling, umaako ng mga sakit

Siya ang unang gumigising, nagluluto ng sustansiyang kakainin
Siya ang umuunat sa mga takip ng kahubdan
Siya ang nagiisang hindi nawawalan ng pag-asa
Siya ang kakampi sa tama man o mali
Siya ang naghahayo sa iyo sa pakikipaglaban sa mga panganib ng mundo
At Siya ang sumasalubong sa iyong pagbabalik...

No comments: