Sunday, December 6, 2009

December 7

hindi alintana kahit pa halos di nakatulog
masakit ang ulo,
mabigat ang talukap ng mga mata,
mabigat ang dibdib,
tumingin sa oras at
nakita ang petsa
sumikdo ang dibdib
inalala ang araw na nagbago ng buhay
ang araw na nagbigay buhay
umawit, umindak sa awit ng pag-ibig
hindi alintana ang anumang sakit

No comments: